MISTROVSTVÍ PREZENTACE

- aneb -

Jak překonat strach při veřejném vystoupení

Bojíte se před prezentací? Děláte si starosti se svojí veřejnou přednáškou? Máte strach hovořit na veřejnosti před větším počtem lidí? Rozbuší se Vám srdce jen při pomyšlení na to, že budete mluvit před lidmi? Stáhne se Vám krk a stoupá tepová frekvence?

Nic si z toho nedělejte. Ukážu vám, jak překonat trému.

Každý člověk prožívá trému před vlastní prezentací či před veřejným projevem. Ovšem každý ji prožívá trochu jinak. Míra svazujících úzkostí totiž není stejná pro všechny. Drtivá většina lidí má však větší obavy hovořit před lidmi, než by měli skutečně mít. Vycházejí totiž ze své zkušenosti, při které zažívali nepříjemnou svazující nejistotu doprovázenou intenzivní trémou. Ta zesiluje těsně před vystoupením a mívá za následek, že naše nervy nad námi vítězí. U některých lidí není žádnou výjimkou, že se komunikační obavy objevují hodiny i celé dny dopředu, postupně zesilují a okamžikem vystoupení vyúsťují v záchvat paniky.

Jestliže přemýšlíte, jak překonat strach z veřejného vystoupení, pak jste na dobré cestě.

Stáhněte si zdarma eBook Já, Strach a Prezentace a objevte:

  • Jak může strach ovlivnit zdraví
  • Jak porozumět svému strachu
  • Jak překonat svůj strach
  • Jak se rychle zdokonalit
  • Jak vylepšit své prezentace
  • Jak využít tipy pro vlastní trénink

Jaké projevy strachu nás při prezentaci nejvíce ovlivňují?

pocity na zalknutí

knedlík v krku

sucho v ústech

svírání žaludku

napětí ve svalech

zvýšení tepové frekvence

zvýšené pocení

zrychlené dýchání

třes končetin

přerušení myšlenek

Vyprávějte

Co byste chtěli říci lidem kolem sebe, jaké příběhy byste vyprávěli, kdyby Vás strach nedržel na uzdě?

Veškeré projevy strachu z prezentování nebo vystupování na veřejnosti jsou nepříjemné. Vedou k narušení klidu přednášejícího, ovlivňují jeho tělesnou a psychickou pohodu. Podkopávají sebedůvěru. Způsobují třes rukou, chvění hlasu nebo sevření hrdla. Jestliže se tyto 3 výše uvedené projevy strachu objeví ve stejný okamžik, hovoří se o tzv. panickém strachu. Ptáte se, jak překonat strach z prezentace, prezentování nebo veřejného projevu?

Jednoduše. Stáhněte si zcela zdarma ebook Já, Strach a Prezentace, jež popisuje příběh člověka, který si prošel panickým strachem z mluvení na veřejnosti a dokázal ho překonat. Je hodnotný především v tom, že ukazuje cestu, jakými obtížemi si musel projít, a jak si své problémy uvědomil. Pochopil, že vlastními zkušenostmi může pomoci zjednodušit život jiným lidem. V ebooku jsou navíc  využity jedinečné přístupy kombinující techniky psychologie, dýchání a dovedností těla pro překonání trémy či panického strachu. Těmito jednoduchými metodami autor získal klid, sebejistotou, energii a spokojenost.

Pomůže mi eBook Já, Strach a Prezentace překonat úzkostnou trému? Ano, pokud se ztotožňujete s některými výroky.

Před malou skupinou se cítím v pohodě, ale jsem nervózní před početným publikem

Nerad(a) mluvím před neznámým publikem, nebo před autoritou

Při prezentování mám vždy velkou trému

Vyhýbám se situacím, ve kterých musím řečnit nepřipraven(á)

Nesnáším okamžiky, kdy jsem před lidmi dotázán(a) a nečekám to

Hovořím velice nejistě, jestliže můj projev má vliv na moji budoucnost

Prezentuji již mnoho let, ale vždy s velkým pocitem strachu

Můj strach z prezentace a prezentování zesiluje

Hodiny nebo dny před prezentací se mě zmocňují úzkostné stavy

Ztrácím kontrolu myšlenek a bojím se tzv. okna

Podléhám záchvatům paniky

Těsně před vystoupením mi srdce buší o sto šest a mám sucho v ústech

Přeji si uvolněně komunikovat bez svazujícího projevu strachu

Stáhnout ZDARMA eBook Já, Strach a Prezentace

Stáhněte si také eBook 10 mýtů o prezentování, které zvyšují obavy ze selhání.

  • odhalte tajemství 10 nebezpečných mýtů o prezentování
  • zjistěte, co všechno Vás vede k neúspěchu
  • vyhrajte svůj boj se strachem
  • zdokonalte své prezentace k nepoznání