Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Ing. Zdeněk Krédl se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních údajů, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které dobrovolně zadáváte na stránkách http://jak-prekonat-strach.cz  a v přihlášce do tréninku Jak prezentovat beze strachu, jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je pro komunikaci s Vámi, k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Děláme vše pro to, aby přijatá technická a organizační bezpečnostní opatření chránila u nás vedené údaje proti zneužití, manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob. Naše opatření odráží vícevrstvou bezpečností strategii za použití nejmodernější technologie.

Souhlas kupujícího: Vyplněním registračního formuláře - emailu ve vyskakovacích pop-up oknech či na stránkách http://jak-prekonat-strach.cz  (pro získání dalších hodnotných informací zdarma), nebo vyplněním Objednávky tréninku Jak prezentovat beze strachu - uděluji panu Ing. Zdeňkovi Krédlovi, se sídlem Horní Krupá 109, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 87211017, jakožto správci (dále jen "správce") souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém jsem je vyplnil/a v registračním formuláři, a dále v rozsahu transakčních údajů shromážděných při provozování těchto webových stránek a jejich programu. Tento souhlas poskytuji správci ke zpracování uvedených osobních údajů za účelem zajištění řádného fungování programu a realizace aktivit v rámci programu, vytváření obchodních statistik a nabízení produktů a služeb správce nebo třetích osob, informování o marketingových akcích a zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (zejména prostřednictvím e-mailu a/nebo sms) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasím s tím, že správce může na základě svého uvážení pověřit zpracováním uvedených osobních údajů také zpracovatele ve smyslu § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Tento souhlas poskytuji na dobu trvání mého členství v programu správce, nejdéle však do doby doručení jeho odvolání správci. Jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolat oznámením zaslaným na adresu sídla správce nebo elektronicky prostřednictvím odhlašovacího odkazu opatřeného v každé patičce e-mailu, přičemž v důsledku odvolání souhlasu má správce právo na ukončení mého členství v programu a ukončení všech výhod, které plynou ze členství. Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s mými právy dle ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je pro účely mého členství v programu nezbytné a pro účely nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích a zasílání obchodních sdělení dobrovolné, že mám právo na přístup k osobním údajům a právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů, a dále s tím, že pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, mohu ho požádat o vysvětlení a mohu požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Dozorovým orgánem, na který se mohu obrátit, je Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz. Registrační číslo správce u dozorového orgánu je 00061004.

Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich soukromých údajů je pro nás prioritou, proto v bezpečí uchováváme informace uložené v našich počítačových systémech. Snažíme se, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Jsme si dobře vědomi důvěry, kterou v nás vkládáte, a současně odpovědnosti za ochranu Vašeho soukromí a údajů. V rámci této odpovědnosti Vás otevřeně informujeme o tom, jaká data, údaje a informace shromažďujeme využíváním našich služeb. Veškeré osobní údaje (emailové adresy a jiné), které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo informovanosti

Budete-li cítit potřebu zjistit, jaké osobní údaje se o Vás ukládají, neváhejte nás kontaktovat. Na Vaši žádost obratem písemně odpovíme.

Případné dotazy směřujte na otazky@jak-prekonat-strach.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany

V případě navštívení našich webových stránek zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu (Internetový Protokol). Tato adresa je automaticky přidělena každému počítači připojenému k internetu podle země připojení. Díky tomu lze jednodušše zjistit, ze kterého státu a města se počítač připojuje, www stránku, ze které přichází, pohyb na stránkách webu, také datum a délku návštěvy. Protože všechny webové stránky musí pro správné fungování internetu používat IP adresy, zaznamenáváme tyto údaje pro potřeby zkvalitňování webových stránek. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších informací se uchovávají jen tehdy, pokud nám je poskytnete z vlastní vůle v rámci registrace, anket, nákupu produktů, soutěží, vyplnění formulářů či vypsání cen nebo při realizaci smlouvy. Vložením těchto osobních údajů automaticky udělujete souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Cookies

Pro usnadnění Vaší orientace, vysokého uživatelského komfortu, usnadnění navigace a pohybu na našich webových stránkách využíváme ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči. Cookies se mohou využívat i k měření preferencí návštěvníků, podle kterých můžeme vytvářet optimálně vyvážený vzhled stránek. Cookies rovněž mohou sloužit k měření, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. V tomto případě se pouze identifikuje cookie na Vašem počítači. Veškeré používání cookies můžete kdykoliv deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Pokud Vám není cokoliv jasné nebo máte-li libovolné dotazy, kontaktujte provozovatele webu na adrese: otazky@jak-prekonat-strach.cz